Menu

Cộng đồng

Một cộng đồng lớn mạnh là một cộng đồng đoàn kết

Một cộng đồng lớn mạnh là một cộng đồng đoàn kết

Từ khi đi vào hoạt động, trung tâm bóng đá Phù Đổng đã và đang đào tạo nhiều lứa học viên từ tiểu học cho đến cấp 3. Ngoài việc học kỹ thuật đá bóng các em đã học được cách làm việc nhóm,...
Buổi tập luyện lớp Hoàng cầu thứ 3

Buổi tập luyện lớp Hoàng cầu thứ 3

Hình ảnh tập luyện hàng tuần lớp cộng đồng           
    Facebook
    Đăng ký học thử miễn phí